Høring — Forslag til forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere (tilbydere av elektroniske signaturer)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2005


Fagforbundet – ingen merknader
Unikey AS – ingen merknader
Statens innkrevingssentral – ingen merknader
Fiskeri- og kystdepartementet – ingen merknader
Fylkesmannen i Oslo og Akershus – ingen merknader
Konkurransetilsynet – ingen merknader
Miljøverndepartementet – ingen merknader
ErgoGroup – merknader (pdf-format)
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon – ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge – ingen merknader
Moderniseringsdepartementet – ingen merknader
Brønnøysundregistrene – merknader (pdf-format)
Barne- og familiedepartementet – ingen merknader
Kommunenes Sentralforbund – ingen merknader
Norges Rederiforbund – ingen merknader
Kultur- og kirkedepartementet – ingen merknader
Kommunal- og regionaldepartementet – ingen merknader
Politidirektoratet – ingen merknader
Datatilsynet– merknader (pdf-format)
Statoil ASA – ingen merknader
Næringslivets Hovedorganisasjon – ingen merknader
Det Norske Veritas – ingen merknader
Arbeids- og sosialdepartementet – ingen merknader
Helse- og omsorgsdepartementet – ingen merknader
Norsk Presseforbund – ingen merknader
Patentstyret – Styret for det industrielle rettsvern – ingen merknader
Norges forskningsråd – ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet – ingen merknader
Justis- og politidepartementet – ingen merknader
Statens forvaltningstjeneste – ingen merknader
Bedriftsforbundet – ingen merknader
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) – merknader (pdf-format)
Buypass AS – merknader (pdf-format)
Bankenes betalingssentral – merknader (word-format)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) – merknader (word-format)
Statistisk sentralbyrå – merknader (pdf-format)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) – merknader (pdf-format)
Forbrukerrådet– merknader (pdf-format)
Sparebankforeningen – (felles høringsuttalelse med Finansnæringens hovedorganisasjon - merknader (word-format)
Oljedirektoratet – ingen merknader
Trygdeetaten – merknader (word-format)
Telenor ASA – merknader (word-format)
eforum i Standard Norge – merknader (word-format)
ZebSign AS – merknader (pdf-format)
Sosial- og helsedirektoratet – merknader (pdf-format)
Bjugn kommune – merknader (pdf-format)
Regjeringsadvokaten – ingen merknader
Forsvarsdepartementet – ingen merknader
Utdannings- og forskningsdepartementet – ingen merknader
Utenriksdepartementet – ingen merknader
Kredittilsynet – merknader (pdf-format)
AETAT Arbeidsdirektoratet – merknader (pdf-format)
Justervesenet – merknader (pdf-format)
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling – merknader (pdf-format)
DnB NOR – merknader (pdf-format)
Den Norske Advokatforening – ingen merknader