Forsiden

Høring - Forslag til forskriftsfesting av en ungdomsgaranti i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til nytt kapittel 4 i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi. Forslaget innebærer en forskriftsfesting av en ny ungdomsgaranti i regi av etaten. Den nye ungdomsgarantien skal sikre at unge som trenger hjelp til å komme i ordinært arbeid får tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig.

Status: På høring

Høringsfrist: 09.05.2023

Vår ref.: 23/852

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til nytt kapittel 4 i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi. Forslaget innebærer en forskriftsfesting av en ny ungdomsgaranti i regi av etaten. Den nye ungdomsgarantien skal sikre at unge som trenger hjelp til å komme i ordinært arbeid får tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. mai 2023.

Vi oppfordrer høringsinstansene til å videresende høringsbrevet til underliggende instanser eller andre relevante aktører.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Morten Søndergaard Henningsen 

avdelingsdirektør 

Stefanie Pettersen 

utredningsleder 

Departementene 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Akademikerne

Bransjeorganisasjonen Arbeid og inkludering

Arbeidsgiverforeningen Spekter

ASVL - Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunesektorens organisasjon KS

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets hovedorganisasjon

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Elevorganisasjonen

Ferd sosiale entreprenører

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Ideelt nettverk

KREM – Kreativt og mangfoldig arbeidsliv

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk

Mental Helse

RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner

Unge Funksjonshemmede