Høring - forslag til nye regler om rapportering og undersøkelse av ulykker og hendelser i luftfarts- og jernbanesektoren og forslag om hjemmel for å undersøke ulykker og hendelser i vegsektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2004

  • Høringsfrist: 20.02.04

Høringsnotatet er delt i tre hoveddeler (I – III), én for hver av de tre transportsektorene: