Høring — Grønnbok om forbedring av EU-rammene for investeringsfond

Høringsfrist: 4. november 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2005

Departementer:
Barne- og familiedepartementet
Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Instanser:
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Kredittilsynet
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Investorforum
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening