Høring — Lovgivning som tilrettelegger for verdiskaping og innovasjon i små bedrifter: Rapportene "Konkurs og en ny start — holdninger til konkurser og konsekvenser av konkurs" og "Rettsregler, SMB og innovasjon"

Lovgivning som tilrettelegger for verdiskaping og innovasjon i små bedrifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2004


Miljøverndepartementet – ingen merknader
Samferdselsdepartementet – ingen merknader
Økonomiforbundet – ingen merknader
Helse- og omsorgsdepartemenet – ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet – ingen merknader
Akademikerne
Moderniseringsdepartemenet
Sparebankforeningen
Landsorganisasjonenen i Norge – (pdf-format)
Forbrukerrådet – (pdf-format)
Den Norske Advokatforening - (pdf-format)
Brønnøysundregistrene – (pdf-format)
Finansnæringens Hovedorganisasjon – (pdf-format)
Barne- og familiedepartementet – (pdf-format)
Initiativ for ny SMB-lov v/Per Bugge-Asperheim: (pdf-format)
- Høringsuttalelse Econ-rapporten
- Høringsuttalelse Deloitte-rapporten
Skattedirektoratet – (pdf-format)
Arbeids- og sosialdepartementet – ingen merknader
Den Norske Advokatforening – (pdf-format)
Tekniske Naturvitenskapelig forening
Bedriftsforbundet
Konkursrådet – (pdf-format)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening – (pdf-format)
Norges Rederiforbund – (pdf-format)
Finansdepartementet – (pdf-format)
Toll- og avgiftsdirektoratet – (pdf-format)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon – (pdf-format)
Næringslivets Hovedorganisasjon – (pdf-format)