Høring - om forslag til endringer i åndsverkloven m.m.

Forslag om gjennomføring av EUs direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet i den norske åndsverkloven. Forslaget legger vekt på å sikre en rimelig balanse mellom interessene til brukere av åndsverk og rettighetshavere til åndsverk, og hovedreglene i åndsverkloven videreføres. Ot.prp. ble fremmet av regjeringen i februar 2005 og behandlet i Stortinget våren 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2003

Høring – om forslag til endringer i åndsverkloven m.m.


Ot.prp. ble fremmet av regjeringen i februar 2005 og behandlet i Stortinget våren 2005.

Forslag om gjennomføring av EUs direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet i den norske åndsverkloven. Forslaget legger vekt på å sikre en rimelig balanse mellom interessene til brukere av åndsverk og rettighetshavere til åndsverk, og hovedreglene i åndsverkloven videreføres.

Pressemelding:
Samleside, ny åndsverkslov 11.02.2005.
EU-direktiv om opphavsrett i åndsverkloven (02.04.2003)