Høring - om forslag til endringer i åndsverkloven m.m.

Forslag om gjennomføring av EUs direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet i den norske åndsverkloven. Forslaget legger vekt på å sikre en rimelig balanse mellom interessene til brukere av åndsverk og rettighetshavere til åndsverk, og hovedreglene i åndsverkloven videreføres. Ot.prp. ble fremmet av regjeringen i februar 2005 og behandlet i Stortinget våren 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2003Høringsuttalelsene er i pdf-format

Abelia
ABM-utvikling
Antipiratgruppen i Norge
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Arkitekthøgskolen i Oslo
Barne- og familiedepartementet
Bibliotektjenesten ved Høgskolen i Hedmark
Bildende Kunstneres Hjelpefond
BONO
Business Software Alliance (BSA)
Den Norske Advokatforening
Den Norske Fagpresses Forening (DNFF)
Den norske Forfatterforening (DnF)
Den norske Forleggerforening
Digme AS
EE-Bransjen
Elektronisk Forpost Norge
EL & IT Forbundet – ingen merknader
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet – ingen merknader
Fond for lyd og bilde
Fond for utøvende kunstnere
FONO
Forbrukerombudet
Forskerforbundet
Forsvarsdepartementet – ingen merknader
GRAFILL
GramArt
Gramo
Handelshøyskolen BI
Helsedepartementet – ingen merknader
Høyskolen i Bergen
Høgskolen i Telemark
IFPI Norge
IKT-Norge
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet – ingen merknader
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
KOPINOR
LINO – Skribentenes klareringstjeneste
LO
Miljøverndepartementet – ingen merknader
Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS
Motion Pictures Association (MPA)
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Nasjonalbiblioteket
NORWACO (27.05.03) og NORWACO (25.06.03)
Norsk Artistforbund
Norsk Bibliotekforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)
Norsk filminstitutt
Norsk folkemusikk- og danselag
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk komponistforening
Norsk kulturråd
Norsk journalistlag (NJ)
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Norsk Musikkforleggerforening
Norsk Oversetterforening (NO)
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Skuespillerforbund (NSF)
Norsk Spill og Multimedia Leverandørforening (NSM)
Norsk språkråd
Norsk Videogramforening
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU)
Norske BildeByråers Forening
Norske Billedkunstnere
Norske Dansekunstnere
Norske Dramatikeres Forbund (NDF)
Norske film- og tv-produsenters forening
Norges musikkhøyskole
NRK
NRKs debattforum
NettForum
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opera Software
Patentstyret
Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst (PNEK)
Riksarkivaren
Rikskonsertene – ingen merknader
Samferdselsdepartementet
Senter for Medieøkonomi (SFM) - Handelshøyskolen BI
TONO
TV2
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø – ingen merknader
Universitets- og høyskolerådet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Vestlandske Blindeforbund