Høring — Rapport om nye rammevilkår for lokalradio

På bakgrunn av rapporten "Nye rammevilkår for lokalradio" foreslår Kultur- og kirkedepartementet endringer i rammevilkårene for lokalradio.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/2354K

2002/04324ME/ME3KKL:elt

19.04.2005

Rapport om nye rammevilkår for lokalradio

Statens medieforvaltning (det nåværende Medietilsynet) ble i brev av 27. oktober 2003 fra Kultur- og kirkedepartementet bedt om å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utrede og vurdere forslag til endringer i rammevilkårene på lokalradioområdet. Mandat for arbeidsgruppen ble oversendt samtidig. Bakgrunnen for nedsettelsen av arbeidsgruppen var blant annet et brev av 5. desember 2002 fra Norsk Lokalradioforbund hvor det ble fremsatt en rekke forslag til endringer i rammebetingelsene for lokalradiosektoren.

Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning:
To medlemmer fra Statens medieforvaltning
To medlemmer fra Norsk Lokalradioforbund
To medlemmer fra Post- og teletilsynet
Ett medlem fra Norkring AS

Gruppen har vært ledet av Medietilsynet, som også har ivaretatt sekretariatsfunksjonen.

Rapporten vil bli lagt ut på Kultur- og kirkedepartementets hjemmesider under ”Høringssaker”. Den er også lagt ut på Medietilsynets hjemmesider:

http://www.medietilsynet.no/om/nyhetsarkiv/lokalradiorapporten

Departementet ber om eventuelle merknader til rapporten. Særlig gjelder dette synspunkter på arbeidsgruppens forslag til rammevilkår i kapittel 9 i rapporten.

Departementet forutsetter at Norsk lokalradioforbund distribuerer rapporten til sine medlemmer. For øvrig bør høringsinstansene vurdere om rapporten bør forelegges andre instanser.

Vi ber om at eventuelle merknadene sendes elektronisk til departementet på postmottak@kkd.dep.no innen 1. august 2005.

Med hilsen

Øyvind Christensen e.f
avdelingsdirektør

Kjetil Klunderud
rådgiver

Adresseavisen
Alta IF Radio
Andøyradioen
A-pressen
Askøy nærradiolag

Barne- og familiedepartementet
Bjørnefjord Nærkringkasting
Bygderadio Vest
Bykle Radio
City Radio og TV
Den Frie Evangeliske Forsamlings Radio
ETS-radioen
Familie og medier
Favorit FM

Forbrukerrådet
Godt Nytt Radio

GRAMO
Hallo Kragerø
Handelshøyskolen
Hjerteradioen
Høgskulen i Volda
Håpets Røst
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for medievitenskap
Islandsradioen
Justis- og politidepartementet
Jæren Misjonsradio
Kanal 7 Bergen
Kanal 24 Norge AS

Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet

Kristenradio Tønsberg
Kringkastingsringen

Mediebedriftenes Landsforening
Mediekultur Radio
Meldal Radio
Mistberget Radio
Moderniseringsdepartementet
Morgenradioen
Narvik Studentradio
Nite Rocket
Nordisk Kristen Kringkasting Radio
Norges Markedsføringsforbund

Norsk Aller AS
Norsk journalistlag
Norsk medieforskerlag
Norsk redaktørforening
Norsk rikskringkasting AS
Norske annonsørers forbund

NORWACO

Nærings- og handelsdepartementet
NRJ Norge AS
Orkla Media AS
P4 Radio Hele Norge AS
Post- og teletilsynet
QFM- forstadsradioen
Radio 1 Norge AS
Radio 2 Digital AS
Radio E6
Radio Eiker BA
Radio Adventkirken
Radio Arbeidet
Radio Beiarn
Radio Bergenshus
Radio Betel
Radio Doaivu
Radio Domen
Radio Fana
Radio Filadelfia Fredrikstad
Radio Fitjar
Radio Grorudalen
Radio Hammerfest
Radio Harstad
Radio Horisont
Radio Internasjonal
Radio Kristiania
Radio Leksvik AS
Radio Lierne
Radio Mehamn A/L
Radio Modum
Radio Mosjøen
Radio Naustloftet
Radio Narvik
Radio New Life
Radio Nord-Salten
Radio Nordsjø
Radio PR
Radio På Sporet
Radio Q 4-3
Radio Salem
Radio Sara
Radio Sentrum Larvik
Radio Skjeberg
Radio Stavanger
Radio Stryn

Radio Tamil Murasam
Radio Vaksdal
Radio Vega A/L
Radio Visjon
Radio Voz Latina
Radium

Sametinget
Samferdselsdepartementet

Senter for Medieøkonomi, BI
Stage Radio
Telerosa Radio

TONO
Topp Radio
Vekkelsesradioen
Warsan Radio