Høring – utkast til endringer i forskrift om forvalter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om forvalter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2013