Høring — Utkast til endring i forskrift om handel med brukte og kasserte ting

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Finansdepartementet – merknader (pdf-format)
Konkurransetilsynet – ingen merknader
Norsk Industri – ingen merknader
Norges Råvaregjenvinningsforening – merknader (pdf-format)
Barne- og likestillingsdepartementet – ingen merknader
Maskinentreprenørenes Forbund – merknader (pdf-format)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet – ingen merknader
Arbeids- og inkluderingsdepartementet – merknader (pdf-format)
Næringslivets Hovedorganisasjon – ingen merknader
Justis- og politidepartementet – ingen merknader
Den Norske Advokatforening – merknader (pdf-format)
Miljøverndepartementet – merknader (pdf-format)
NKAF – Norges Kunst- og Antikvitetshandleres Forening – merknader (word-format)
Landsorganisasjonen i Norge – merknader (pdf-format)
Politidirektoratet – merknader (pdf-format)
Politidistriktene – merknader (pdf-format)