Høring - Utkast til endring i forskrift om støtteordning for fri scenekunst

Støtteordningen for fri scenekunst er en del av Norsk kulturfond som forvaltes av Norsk kulturråd. Kultur- og kirkedepartementet ber om eventuelle merknader til utkastet til ny ordlyd for § 6 i forskriften om støtteordningen for fri scenekunst.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.04.2006

Saken er ferdigbehandlet, se ny forskrift på nettsidene hos Lovdata