Høring - utkast til endringer i forskrift om film og videogram (unntak for musikkvideo)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2006

Resultat av høringen: Endringsforskrift vedtatt.