Høring - utkast til endringer i forskrift om film og videogram (unntak for musikkvideo)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2006


Høringsuttalelsene vil bli lagt ut fortløpende. Høringsfristen er 1. september 2006.

Barne- og likestillingsdepartementet – ingen merknader

Barneombudet

Familie & medier

Film og kino

Finansdepartementet

Konkurransetilsynet

Medietilsynet

Norsk filmklubbforbund

Videobransjens felleskontor