Høring - utkast til forskrift for tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak ble vedtatt og trådte i kraft 2. juli 2003. Forskriften erstatter alle Norsk filmutviklings tidligere retningslinjer for tilskudd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2003

  • Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak ble vedtatt og trådte i kraft 2. juli 2003