Høring - utkast til forskrifter til ny forsikringslov mv.

Høringsfrist: 15. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høring – utkast til forskrifter til ny forsikringslov mv.

 • Høringsfrist: 15. mai 2006
 • Innkomne høringssvar publiseres fortløpende i pdf-format


 • Resultat:
  Forskrift 30. juni 2006 til forsikringsloven (livsforsikring mv.),
  forskrift 30. juni 2006 om endring i forskrift om norske forsikringsselskapers forsikringstjenesteytelser og etablering av filial i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
  forskrift 30. juni 2006 om endring i forskrift om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m.,
  forskrift 30. juni 2006 om innskuddspensjonsordninger som skal oppfylle minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon,
  forskrift 30. juni 2006 om overgangsregler til lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven),
  forskrift 30. juni 2006 om endring i forskrift om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge mv.