Høring - Utkast til forskrifter til ny lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Fastsatt 8. desember 2003 og endret 6. januar 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2003