Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forarbeider mv. til lov av 23. nov. 2003 nr. 98 (konsesjonsloven)

Forarbeider mv. til lov av 23. nov. 2003 nr. 98 (konsesjonsloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.08.2004

Forarbeider til loven

Ikrafttredelse av loven (28. nov. 2003) – og oppfølging med forskrifter og rundskriv

§ 2

  • 2003.12.08 nr 1434: (LD) Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord.
  • 2003.12.08 nr 1479: (LD) Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven.

§ 8

  • 2003.12.08 nr 1434: (LD) Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord.

§ 14

  • 2003.12.08 nr 1479: (LD) Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven.
  • 2003.12.08 nr 1480: (LD) Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven.
  • 09.12.03 - M-5/2003: (LD) Om lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. R-1046 (08.12. 2003)
  • 09.12.03 - M-6/2003: (LD) Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven R-1045 (08.12. 2003)
  • Mars 2004 - M-2/2004: (LD) Bo- og driveplikt - de rettslige rammene og saksbehandlingen. R-1052


13. mai 2004