Høring - utredning av pengestrømmer i verdikjeden for filmer og serier

Kulturdepartementet sender med dette rapporten "Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier" på høring. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) og professor Ole-Andreas Rognstad v/Universitetet i Oslo.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2018

Vår ref.: 18/890

Kulturdepartementet oppfordrer høringsinstansene til særlig å kommentere i hvilken grad  rapporten gir et gjenkjennelig bilde av pengestrømmer og verdikjeden, hvordan de forventer at produksjon og finansiering av norske filmer og serier vil utvikle seg framover, og hvilke utfordringer og muligheter norske filmer og serier står ovenfor i det digitale markedet.

Høringen er åpen, og aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, er også velkomne til å uttale seg om rapporten.

Benytt den digitale løsningen på www.regjeringen.no for å avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 Høringsbrev.pdf

 

Abelia
Altibox AS
Amedia
Annonsørforeningen
Bergen Media By
Bygdekinoen
Canal Digital
Cinemateket i Bergen
Cinemateket i Kristiansand
Cinemateket i Lillehammer
Cinemateket i Stavanger
Cinemateket i Tromsø
Cinemateket i Trondheim
Den norske filmskolen
Discovery Networks Norway
Eikeland og Haug
Familie & Medier
Familie &  Medier
Film & Kino
FilmCamp AS
Filmfond Nord
Filmgrail
Filminvest AS
Filmparken AS
Filmreg
Filmveksthuset Tvibit
Filmweb
Forum for Norwegian Arts Export
Get
HBO Nordic
HBO Nordic
Hørselshemmedes landsforbund
IKT Norge
Innovasjon Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS
Kabel Norge
Konkurransetilsynet
Kringkastingsringen
Kulturmeglerne
Mediebedriftenes landsforening
Mediefabrikken i Akershus
Mediefondet Zefyr
Medietilsynet
Mid Nordic Film
Midtnorsk filmsenter AS
Modern Times Group
MTG Norge
Nordic Screens
Nordisk Film- og TV –fond
Nordnorsk Filmsenter AS
Norges Blindeforbund
Norges televisjon AS
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk filmklubbforbund
Norsk filmkritikerlag
Norsk kinoforbund
Norsk kulturråd
Norsk Skuespillerforbund
Norsk videogramforening
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Filmdistributørers Forening
Norske filmfestivaler v/Tor Fosse
Norske Filmregissører
Norske Kinosjefers Forbund
NORWACO
NRK
Oslo kommune
Sámediggi/Sametinget
SBS Discovery
Sørnorsk filmsenter
Telenor Broadcast
TV 2
TV 2 AS
TVNorge AS
TVNorge AS
Urkesorganisasjonenes sentralforbund
Vestnorsk filmkommisjon
Vestnorsk filmsenter AS
Viasat AS
Viasat AS
Viken filmsenter
Virke
Virke Produsentforeningen
Østnorsk filmsenter AS

Fylkeskommune
Departementene