Høring - utredning av pengestrømmer i verdikjeden for filmer og serier

Kulturdepartementet sender med dette rapporten "Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier" på høring. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) og professor Ole-Andreas Rognstad v/Universitetet i Oslo.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.05.2018