Høring – Forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.05.2022