Høyring - forskrift for Merkur-programmet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forskrift om tilskot frå Merkur-programmet på høyring.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 01.02.2018