Høyring - ny forskrift om offentlege arkiv

Forslag om endring av forskrift om offentlege arkiv (arkivforskrifta) fastsett ved kgl. res. 11. desember 1998.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 15.01.2017

Viser 1-100 av 153 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2