Inkassoloven

Lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser