Kommunale inntekter fra kraftsektoren

Rapport fra THEMA Consulting Group.

THEMA Consulting Group har på oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi gjennomført et prosjekt med sikte på å gi en oversikt over hvilke inntekter og formuesverdier som norske kommuner og fylkeskommuner har i kraftsektoren, både som eiere i kraftselskaper og som vertskap for relatert virksomhet.

Rapporten:
Kommunale inntekter fra kraftsektoren (PDF)
Datagrunnlag til figurer i rapporten (Excel)