Kongelig resolusjon om oppnevning av et utvalg som skal utrede naturrisiko (Naturrisikoutvalget)

Klima- og miljødepartementet legger med dette fram forslag om å oppnevne et offentlig utvalg som skal utrede naturrisiko. Utvalget skal starte arbeidet så snart som mulig, og levere utredningen innen 31. desember 2023.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)