Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Som ei oppfølging av Arnstad-gruppa sin rapport om energieffektivisering av bygg, har Kommunal- og regionaldepartementet fått Analyse & Strategi og Multiconsult til å sjå nærmare på forskjellege konsekvensar av mulege framtidige energikrav.

Som ei oppfølging av Arnstad-gruppa sin rapport om energieffektivisering av bygg, har Kommunal- og regionaldepartementet fått Analyse & Strategi og Multiconsult til å sjå nærmare på forskjellege konsekvensar av mulege framtidige energikrav.

Utgreiinga er no levert til departementet.