Rapporter og planer

Kunnskap for en felles framtid

Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015

Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015. Den nye strategien gjelder for perioden 2012-2015 og omfatter barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen.

Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden vil være i for våre etterkommere. Bærekraftig utvikling handler om å ivareta menneskenes behov i dag uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.  Vi må ha en visjon om å overlevere en verden til våre etterkommere som er i samme stand som den verden vi hadde ønsket at den forrige generasjon hadde overlevert oss.

Utdanning for bærekraftig utvikling innebærer å gi kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for at vi skal kunne ta vare på vår felles jord, til å ta reflekterte valg og til å delta i den demokratiske debatten om hvilke tiltak som er riktige og viktige for en bærekraftig utvikling for alle. Vi må bidra til å gi dagens barn og unge framtidshåp og vise at innsats fra hver enkelt nytter og er nødvendig. Samtidig kan utdanning for bærekraftig utvikling gjøre faglig kunnskap mer praktisk, relevant og virkelighetsnært.

Dette er en revisjon og videreutvikling av "Strategiplanen for utdanning for bærekraftig utvikling 2005-2010". Den nye strategien gjelder for perioden 2012-2015. Strategien omfatter barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen.

Dokumentet klargjør innholdet i utdanning for bærekraftig utvikling og beskriver muligheter og utfordringer i sektoren. Utdanning for bærekraftig utvikling legger opp til at barnehagen og skolen samarbeider med aktører utenfor virksomheten.

Last ned hele dokumentet:

Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015