Kvalitets- og akkrediteringskrav for norske universiteter

Rapport fra ekspertgruppe

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i mai 2022 en ekspertgruppe som skulle vurdere gjeldende akkrediteringskrav for universiteter. Universitetsbegrepet defineres ulikt i ulike land, og gruppen har foretatt en systematisk sammenligning med relevante land, og vurdere ulikheter i ordningene for å kunne bli universitet og hvilken betydning ulikhetene har for hvilke krav som bør stilles.

Les dokumentet

Rapport fra en ekspertgruppe