Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kvalitetssikringsrapport (KS1) for KVU Oslo-navet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU Oslo-navet.

Les KS1-rapporten her.

Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ga i 2013 Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for hvordan framtidas transportutfordringer i hovedstadsregionen skal løses fram mot 2060. KVU Oslo-navet ble lagt fram i november 2015.