Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning

- En kartlegging

Rapporten viser at det fremdeles er lav kvinneandel i maritim næring og at både strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i næringen.

Utarbeidet av Høgskolen i Innlandet for Nærings- og fiskeridepartementet. 

Les rapporten her