Matrikkelforskriften slik den gjelder fra 1. januar 2021 med departementets merknader til de enkelte bestemmelsene

Departementet har utarbeidet et veiledende notat som gjengir forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) slik den gjelder fra 1. januar 2021 med departementets merknader til de enkelte bestemmelsene.

Notatet er oppdatert til og med endringer vedtatt i forskrift 8. juni 2020 nr. 1163 om endring i forskrift om eiendomsregistrering og forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Notatet ble 11. februar 2021 erstattet med nytt notat som er oppdatert til og med endringer vedtatt i forskrift 2. februar 2021 nr. 297.