Meld. St. 23 (2010–2011)

Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamlinga i FN

Til innhaldsliste

Tilråing

Utanriksdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 6. mai 2011 om Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei samainte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamlinga i FN vert send Stortinget.

Til forsida