Meld. St. 23 (2010–2011)

Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamlinga i FN

Til innhaldsliste

6 FN sine medlemsland og bidragsskalaen

Etter vedtak om oppretting av UN Women

Figur 6.1 

Figur 6.1

Til forsida