Meld. St. 23 (2010–2011)

Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamlinga i FN

Til innhaldsliste

2 Konstituering og val

2.1 Avslutning av GF64 og opning av GF65

Den 64. generalforsamlinga vart formelt avslutta 14. september 2010, og den 65. generalforsamlinga vart opna same dagen. Generaldebatten starta 23. september og vart avslutta 29. september.

2.2 Oppnemning av delegasjon til den 65. generalforsamlinga

Noregs delegasjon under FNs 65. generalforsamling:

 • Statsminister Jens Stoltenberg, leiar

 • Utanriksminister Jonas Gahr Støre, nestleiar

 • Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, nestleiar

 • Ambassadør Morten Wetland

 • Ambassadør Tine Mørch Smith

Stortingsrepresentantar:

1. del av sesjonen:

 • Trygve Magnus Slagsvold Vedum

 • Linda Cathrine Hofstad Helleland

 • Tove Karoline Knutsen

 • Jørund Rytman

 • Per Arne Olsen

 • Gina Knutson Barstad

2. del av sesjonen:

 • Helga Pedersen

 • Arild Stokkan-Grande

 • Irene Johansen

 • Morten Høglund

 • Ingjerd Schou

 • Kjell Ingolf Ropstad

Observatørar:

 • FN-sambandet

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • NGO-forum ved Helsingforskomiteen

 • Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS)

 • Landsorganisasjonen (LO)

 • Mellomkyrkjeleg råd – Den norske kyrkja

 • Norges Handelsorganisasjon (NHO)

 • Norges fredsråd

2.3 Val

Presidenten for den 65. generalforsamlinga

Den 65. generalforsamlinga valde Joseph Deiss, tidlegare regjeringsmedlem over fleire periodar i Sveits, til president.

Tryggingsrådet

12. oktober 2010 valde Generalforsamlinga fem nye medlemer til Tryggingsrådet for perioden 2011–2012. Colombia, Tyskland, India, Portugal og Sør-Afrika vart valde. Austerrike, Japan, Mexico, Tyrkia og Uganda overlet sine sete i Tryggingsrådet til dei nye medlemene ved årsskiftet.

Til forsida