Meld. St. 25 (2012–2013)

Dele for å skape

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet 5. april 2013 om Dele for å skape – Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken blir sendt Stortinget.

Til forsiden