Meld. St. 29 (2011–2012)

Samfunnssikkerhet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 15. juni 2012 om Samfunnssikkerhet blir sendt Stortinget.

Til forsiden