Meld. St. 9 (2012–2013)

Én innbygger – én journal

Én innbygger – én journal

Les dokumentet

Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget