Meld. St. 9 (2012–2013)

Én innbygger – én journal

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 30. november 2012 om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren blir sendt Stortinget.

Til forsiden