Meld. St. 10 (2019–2020)

Høytflyvende satellitter – jordnære formål — En strategi for norsk romvirksomhet

Meldingen diskuterer hvordan nye utviklingstrekk i romsektoren nå gjør at det er ønskelig med en ny strategisk gjennomgang av norsk politikk på området. Meldingen presenterer regjeringens mål og strategi for videre utvikling av den norske romsektoren.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget