Meld. St. 11 (2020–2021)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2019

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 11. desember 2020 om Kvalitet og pasientsikkerhet 2019 blir sendt Stortinget.

Til forsiden