Meld. St. 13 (2022–2023)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv — Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning

Regjeringen legger årlig fram en framoverskuende stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Årets melding, Meld. St. 13 (2022–2023), har kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning som tema. Sametingets årsmelding er særskilt vedlegg.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget