Meld. St. 2 (2022–2023)

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 11. mai 2023 om Revidert nasjonalbudsjett 2023 blir sendt Stortinget.