Meld. St. 20 (2016–2017)

Pliktsystemet for torsketrålere

I meldingen fremmer regjeringen forenklingstiltak knyttet til vilkår som påligger enktelte torsketrålere i tilknytning til fiskeforedlingsindustrien. Regjeringen foreslår å oppheve vilkårene, og at næringen kompenserer for fordelen som oppnås.

Les dokumentet

Elektronisk vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget