Meld. St. 25 (2016–2017)

Humaniora i Norge

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 31. mars 2017 om humaniora i Norge blir sendt Stortinget.

Til forsiden