Meld. St. 25 (2016–2017)

Humaniora i Norge

Til innholdsfortegnelse

1 Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) – fagfelt, faggrupper og utdanningsgrupper (kun for humanistiske fag)

Allmenne fag

Allmenne fag

Helse-, sosial- og idrettsfag

Apotekfag

Helse-, sosial- og idrettsfag, andre

Idrettsfag

Medisin

Pleie- og omsorgsfag

Sosialfag

Tannhelsefag

Terapeutiske fag

Veterinærfag

Humanistiske og estetiske fag

Bildende kunst og kunsthåndverk

Historisk-filosofiske utdanninger

Arkeologi

Filosofi og etikk

Historieutdanninger

Historisk-filosofiske utdanninger, andre

Kulturutdanninger

Kunsthistorie

Humanistiske og estetiske fag, andre

Humanistiske og estetiske fag, andre

Litteratur- og bibliotekutdanninger

Bibliotekutdanninger

Forfatterutdanninger

Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre

Litteraturutdanninger

Musikk, dans og drama

Religionsutdanninger

Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid

Kristendom og andre religionsutdanninger

Religionsutdanninger, andre

Språkutdanninger

Språkutdanninger, andre

Språkvitenskapelige utdanninger

Translatørutdanninger

Utdanninger i afrikanske språk

Utdanninger i germanske og romanske språk

Utdanninger i klassiske språk

Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk

Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Allmennlærerutdanninger

Fag- og yrkesfaglærerutdanninger

Førskolelærerutdanninger

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre

Utdanninger i pedagogikk

Videreutdanninger for lærere

Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag

Biologiske fag

Bygg- og anleggsfag

Fabrikasjon og utvinning

Fysiske og kjemiske fag

Geofag

Informasjons- og datateknologi

Matematikk og statistikk

Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre

Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag

Primærnæringsfag

Fiske og havbruk

Gartneri og hagebruk

Jordbruk

Primærnæringsfag, andre

Skogbruk

Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag

Andre servicefag

Samferdsel

Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre

Sikkerhet

Samfunnsfag og juridiske fag

Juridiske fag

Medie- og informasjonsfag

Psykologiske fag

Samfunnsfag og juridiske fag, andre

Samfunnsgeografiske fag

Samfunnsøkonomiske fag

Sosialantropologiske fag

Sosiologiske fag

Statsvitenskapelige fag

Uoppgitt fagfelt

Uoppgitt faggruppe

Økonomiske og administrative fag

Handel og markedsføring

Hotell- og reiselivsfag

Kontorfag

Økonomisk-administrative fag

Økonomiske og administrative fag, andre

Til forsiden