Meld. St. 25 (2018–2019)

Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital

Gode forbrukarrettar er avgjerande for ein tillitsbasert marknadsøkonomi. Meldinga legg rammene for ein framtidsretta forbrukarpolitikk. Tiltak for å styrkje forbrukarane si stilling på område med særlege utfordringar blir omtalte. Det blir lagt vekt på rettane og personvernet til forbrukarane i den digitale økonomien.

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no

Følg saka

Saksgang: Forbrukermeldingen

 • Meld. St. 25 (2018–2019) - Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital

  Melding til Stortinget | Barne- og familiedepartementet

  Gode forbrukarrettar er avgjerande for ein tillitsbasert marknadsøkonomi. Meldinga legg rammene for ein framtidsretta forbrukarpolitikk. Tiltak for å styrkje forbrukarane si stilling på område med særlege utfordringar blir omtalte. Det blir lagt vekt på rettane og personvernet til forbrukarane i den digitale økonomien.

  Følg meldinga vidare på www.stortinget.no

 • Skal utarbeide ny forbrukerpolitikk

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Forbrukere må forholde seg til stadig mer komplekse markeder og produkter og det øker muligheten for å ta dårlige forbrukervalg. Nå starter regjeringen arbeidet med en ny stortingsmelding om forbrukerpolitikk, og i dag holdes det møte for innspill til meldingen.

 • Ønsker innspill til stortingsmelding om forbrukerpolitikk

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Forbrukerminister Solveig Horne (FrP) setter i gang arbeidet med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk. Nå inviteres 36 aktører til en rundebordskonferanse 30. august.