Meld. St. 25 (2018–2019)

Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital

Gode forbrukarrettar er avgjerande for ein tillitsbasert marknadsøkonomi. Meldinga legg rammene for ein framtidsretta forbrukarpolitikk. Tiltak for å styrkje forbrukarane si stilling på område med særlege utfordringar blir omtalte. Det blir lagt vekt på rettane og personvernet til forbrukarane i den digitale økonomien.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget

Følg saka

 • 07.06.2019

  Meld. St. 25 (2018–2019) - Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital

  Melding til Stortinget | Barne- og familiedepartementet

  Gode forbrukarrettar er avgjerande for ein tillitsbasert marknadsøkonomi. Meldinga legg rammene for ein framtidsretta forbrukarpolitikk. Tiltak for å styrkje forbrukarane si stilling på område med særlege utfordringar blir omtalte. Det blir lagt vekt på rettane og personvernet til forbrukarane i den digitale økonomien.

  Følg meldinga på Stortinget

 • 30.08.2017

  Skal utarbeide ny forbrukerpolitikk

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Forbrukere må forholde seg til stadig mer komplekse markeder og produkter og det øker muligheten for å ta dårlige forbrukervalg. Nå starter regjeringen arbeidet med en ny stortingsmelding om forbrukerpolitikk, og i dag holdes det møte for innspill til meldingen.

 • 10.07.2017

  Ønsker innspill til stortingsmelding om forbrukerpolitikk

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Forbrukerminister Solveig Horne (FrP) setter i gang arbeidet med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk. Nå inviteres 36 aktører til en rundebordskonferanse 30. august.