Meld. St. 33 (2014–2015)

Norske interesser og politikk for Bouvetøya

Meldingen gir en beskrivelse av Bouvetøya og gir en bred fremstilling av ulike forhold når det gjelder rettslige rammebetingelser, forvaltning og aktivitet på øya og i havområdene rundt. Den legger føringer for norsk politikk i området i årene som kommer.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget