Meld. St. 36 (2020–2021)

Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

Tilråding fra Olje- og energidepartementet 11. juni 2021 om Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser blir sendt Stortinget.

Til forsiden