Meld. St. 45 (2016–2017)

Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Klima- og miljødepartementet

tilrår:

Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 21. juni 2017 om Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi blir sendt Stortinget.

Til forsiden