Meld. St. 9 (2019–2020)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2018

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 6. desember 2019 om kvalitet og pasientsikkerhet 2018 blir sendt Stortinget.

Til forsiden