Midlertidig forskrift om tilskudd for opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. mars 2024 til gjennomføring av Stortingets budsjettvedtak.

Se forskriften på lovdata.no